Hillerød Kommune udpeger Peter Juhl til nyt arkitekturråd

Maj 2020

Det nye arkitekturråd består af Peter Juhl, direktør i OPLAND, Helle Juul, indehaver af  JUUL & FROST ARKITEKTER samt og Ene Cordt Andersen, indehaver af Andersen & Sigurdsson Arkitekter, som skal rådgive Hillerød Kommune om bl.a. bygnings-, landskabsarkitektur og byrum i forbindelse med vedtagelse af nye lokalplaner.

”Jeg ser frem til at arbejde med Hillerød Kommunes arkitekturpolitik, og bidrage med min viden om slotsbyen, landskabsarkitektur, kulturarvsinteresser og biodiversitet” – Peter Juhl.

Arkitekturrådet træder ind i stedet for en stadsarkitekt, hvor deres rådgivning skal give Hillerød Kommunes politikere et mere nuanceret beslutningsgrundlag.

”Peter Juhl er en erfaren landskabsarkitekt, som har et fagligt, lokalt kendskab til Hillerød Kommune, og Hillerød som slotsby igennem OPLANDs projekter i byen. Her i blandt tegnestuens arbejde med renovering af Markedspladsen, med nyt byrum, busholdeplads og begrønning. Forvaltningen indstiller Peter Juhl på baggrund af hans faglige kendskab til kommunen og på grund af hans store erfaring med udvikling af byrum og historiske grønne naturområder, hvor den landskabelige bearbejdning skal imødekomme både kulturarvsinteresser og respekt for biodiversitet”. – Hillerød Kommunes arkitekturudvalg.

Det er planen, at arkitekturrådet kan være funktionsdygtigt fra efteråret 2020.

Læs mere her på Politiken Byrum og Hillerød Posten.