Hillerød Kommune udpeger Peter Juhl til nyt arkitekturråd

Maj 2020

Det nye arkitekturråd består af Peter Juhl, direktør i OPLAND, Helle Juul, indehaver af  JUUL & FROST ARKITEKTER samt og Ene Cordt Andersen, indehaver af Andersen & Sigurdsson Arkitekter, som skal rådgive Hillerød Kommune om bl.a. bygnings-, landskabsarkitektur og byrum i forbindelse med vedtagelse af nye lokalplaner.

”Jeg ser frem til at arbejde med Hillerød Kommunes arkitekturpolitik, og bidrage med min viden om slotsbyen, landskabsarkitektur, kulturarvsinteresser og biodiversitet” – Peter Juhl.

Arkitekturrådet træder ind i stedet for en stadsarkitekt, hvor deres rådgivning skal give Hillerød Kommunes politikere et mere nuanceret beslutningsgrundlag.

”Peter Juhl er en erfaren landskabsarkitekt, som har et fagligt, lokalt kendskab til Hille