30.10.2018

Mandag den 29. oktober blev byggestart af Carlsberg Byens næste karrébyggeri og tårn, Fristrup Hus og Tuxens Tårn fejret ved første spadestik.

Projektområdet, placeret i bydelens nordlige ende, består af et 50 meter højt blandet bolig- og erhvervsbyggeri, offentligt gårdrum samt Kammas Have – Carlsberg Byens nye offentlige park. Kammas Have formes som et grønt, rekreativt parkrum med offentlig passage gennem boligernes gårdrum og de omkringliggende byrum, Bag Elefanterne og Thorvald Bindesbøls Plads.

Det samlede projektteam består af Opland, C.F. Møller, MVRDV, Arpe & Kjeldsholm, Niras og MOE.

Projektet forventes færdig i