22.09.2017

Mandag d. 11. september blev Fjordkilen i Jyllinge indviet med et flot lokalt fremmøde, taler af borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen, formand for Plan- og Teknikudvalget, Torben Jørgensen, sognepræst ved Jyllinge Kirke, Mogens Damm samt musik af Kulturskolens Skoleorkester.

Projektet i Fjordkilen – med området fra Bygaden op langs Jyllinge Kirkegårds sydlige grænse – tager udgangspunkt i en udvidelse og modernisering af Jyllinge bymidte, der gennem et grønt stiforløb med plæne og bænke til ophold, stengærder, græsser og staudebede, skal forene fjord, landsby og by.

Eksisterende parkeringsarealer er omlagt, og afgrænses af græsflader med kampestensgærder som en naturlig fortsættelse af arealet omkring kirken og kirkegården.

Fra kirkens forplads er etableret rampeadgang til Kirkebjergvej, således rustvognen kan få en mere naturlig rute bort fra kirken.

I krydset mellem Bygaden og Kirkebjergvej er der anlagt ny minirundkørsel. Eksisterende rundkørsel mod butikscentret er omlagt med græsplæne og prydgræsser i samme formsprog som bedene, der flankerer stiforløbet over grønningen.

STED: Fjordkilen, Jyllinge
BYGHERRE: Roskilde Kommune
DESIGN OG PROJEKTERING: Marianne Levinsen Landskab ApS
BYGGELEDELSE OG TILSYN: Opland Landskabsarkitekter ApS
ENTREPRENØR: Tscerning A/S