Det er ingen hemmelighed…

April 2020

Men OPLAND er i øjeblikket med til at udvikle, projektere og udføre taghaver, byparker, gårdrum og grønne friarealer til 2.411 private leje- og ejerboliger, fordelt over 24 forskellige projekter rundt om i landet.

I Carlsberg Byen er byggeriet i fuld gang, hvor vi former udearealer til bl.a. Malttorvet, Fristrup Hus og Tuxens Tårn. Malttorvet består af 54 boliger, butikker og daginstitution, placeret oven på parkeringskælder i to etager – i samarbejde med Zeso Architects, NIRAS og HHM. Fristrup Hus og Tuxens Tårn består af et karré- og tårnbyggeri på 50 meter med i alt 182 nye boliger, kombinereret med erhverv og parkeringskælder i to etager – i samarbejde med C.F. Møller, MVRDV, NIRAS og Arpe & Kjeldsholm.

På den gamle Flyvestation Værløse tegner vi grønne udearealer til Hangarhusene med 60 rækkehuse indplaceret i det smukke naturområde. Her er al regnvand håndteret på overfladen til nedsivning, transport og fordampning. Projektet sker i samarbejde med Bonava, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Oluf Jørgensen.

En klar tendens er de multifunktionelle boligbyggerier, hvor udearealerne skal samle mange brugergrupper i samme rum, og tilrettelægges til både beboere, erhverv, butikker og daginstitutioner. Det giver ikke bare et særligt liv til de grønne fællesarealer, men betyder også en fin dobbeltudnyttelse af udearealerne. Hvor de forskellige erhverv anvender områderne i dagtimerne, fylder beboerne områderne med liv i morgen- og aftentimerne.

I de større byer anlægges der parkeringskældre under bygninger og gårdhaver, og i omtrent halvdelen af vores projekter, er gårdrummene anlagt på kælderkonstruktion.