15.03.2018

Bynatur var eftermiddagens store spørgsmål den 1. marts 2018 hvor Opland havde inviteret samarbejdspartnere til den årlige Nytårskur. Opland kunne samtidig fejre indflytning i nye lokaler på Tranevej 16.

For at blive klogere på begrebet bynatur havde vi inviteret tre relevante og interessante oplægsholdere ind til en diskussion om hvad bynatur er for en størrelse.

Hvad er Bynatur? 

Peter Juhl, Direktør og Landskabsarkitekt indledte og motiverede temaet bynatur. Med Strategi 2015 – 2025 – Bynatur i København, af Københavns Kommune in mente, stillede Peter spørgsmål til hvad bynatur er. Naturgrundlaget er udgangspunktet for Oplands arbejde, hvad enten vi arbejder med parker, byrum, gårdrum, vejarealer eller legepladser. Ved hvert projekt arbejder vi ud fra forskellige parametre som æstetik, sanselighed, bæredygtighed, funktionalitet, økonomi og drift. Natur og naturindhold indgår i disse parametre, men er ikke en selvstændig og målbar parameter – endnu. Naturen påvirker alle menneskets sanser, skaber rum og oplevelser som har en dokumenteret, helende effekt på mennesket.

Vi har på tegnestuen haft begrebet bynatur op til diskussion. Hvad dækker begrebet over og hvordan skabes natur i byen? Har vi at gøre med særlig beplantning i byzoner, pleje af bio- og artsdiversitet, klimasikring, urbant velvære for byboere eller et godt mix af det hele? Hvorfor er kvaliteten af naturen/kulturen ikke et parameter på linje med de andre designparametre?

I takt med klimaforandringerne, anvender vi aktivt naturen med henblik på at fremtidssikre vores byer. Senest med projekter som PunktVÏS og Holmegårdsparken, hvor beplantning over terræn og teknik under terræn bid