Projekbeskrivelse

WEDELLSBORG OG FAURSKOV

Nye formationer i landskabet

Der er i forslaget lagt vægt på at bevare de mest markante terrænformer. Ved gravning nedenfor disse vil oplevelsen af terrænet komme til at fremstå endnu mere markant. Bakkerne får derved en helt særlig status som udsigtspunkter og orienteringspunkter der skal kunne ses på lang afstand.

Forslaget viser landskaber der ændrer sig fra at være sammenhængende skovområder til mere varierede skovområder med større terrænforskelle, søer, lysninger og udsigtskiler.

De nye landskaber vil have større rekreative muligheder. Der vil være fine udsigter til det omgivende landskab, søerne og de øvrige bakker. Stierne i området vil kunne få varierede forløb gennem tæt skov, langs lysninger og udsigtskiler og ved søerne.

Bakker og søer vil kunne opleves fra de gennemkørende og tilgrænsende veje.

Den mere åbne skov og søerne vil give mulighed for større variation i flora med større artsrigdom i skovbryn og på engene. Derved vil landskaberne være grundlag for en mere varieret fauna herunder insekter, fugle, vandfugle, padder og større vildt.

STED: Vestfyn
BYGHERRE: NCC Råstoffer A/S
AREAL: –
ANLÆGSSUM: –
STATUS: Igangværende