Projekbeskrivelse

VANDCENTER SYD

Forplads og udearealer til nyt vandcenter

OPLAND har projekteret ny forplads og udearealer til ny administrationsbygning til Vandcenter Syd. Arealerne er formet med fokus på tilpasning til det omgivende terræn og formmæssig relation til den nye bygnings enkle facader.

Der er anvendt kvalitetsmaterialer som klinker og granit samt indfarvet mørkegrå beton til siddeelementer. Flere af områdets fine egetræer er bevaret og der er tilføjet takshække, buske og få nye træer. Lokal Afledning af Regnvand er indtænkt, således overfladevand fra terræn samler sig i lavninger nord og syd for bygningen. Græsarealerne er inddelt i to typer – klippet græs ved bygninger og enggræs i forbindelse med lavninger til regnvand.

STED: Odense
BYGHERRE: Vandcenter Syd
TOTALRÅDGIVER: Bplus Arkitekter
INGENIØR: Jørgen Nielsen Ing. Jørn Heiredal Aps, PME Elrådgivning
AREAL: 3.000 m2
STATUS: 2013-2014
YDELSER: Skitsering, projektering og tilsynsførelse