Projekbeskrivelse

SORGENFRIGADE

Sammenlægning af 7 baggårde

Syv baggårde i karréen mellem Nørrebrogade, Sorgenfrigade og Stefansgade er sammenlagt til én stor gårdhave, med plads til både ophold og leg.

En letløvet skovbeplantning udgør det karakterdannede element i gården. I ”skoven” er der lysninger med græs og granitbelagte opholdsterrasser.

Pergolaer fordelt rundt i gården danner ly for renovationscontainerne og grobund for en lang række forskellige slyngplanter, der udover at styrke det grønne element i gården har en afskærmende effekt.

Gården er udformet og indrettet med henblik på at indbyde til leg. I bedene med skovbundsbeplantninger er lavet trædestier, så børnene får mange bevægelsesmuligheder. Desuden er et særligt område indrettet med enkelte legeredskaber.

Beboerne i det lokale gårdlaug er af SBS og Opland  løbende blevet inddraget i udviklingen af planerne for gården.

STED: København N
BYGHERRE: SBS for Københavns Kommune
AREAL: 1.600 m2
ANLÆGSSUM: 3,5 mio. kr.
STATUS: Anlagt 2012