Projekbeskrivelse

PLEJE OG DRIFT I ØRESTAD

Pleje og drift som udviklingsredskab

Opland har siden 2006 været fast rådgiver for Grundejerforeningssekretariatet Ørestad og har bl.a. udarbejdet plejeplaner for hele universitetskvarteret i Ørestad Nord, der omfatter fællesarealet Grønningen og vejene Rued Langgårdsvej, Kaj Munks Vej, Tom Kristensens Vej samt Sivegaden ved Emil Holms Kanal.

Gennem årene har tegnestuen forestået implementeringen af beboernes ønsker om en park med plads til farverig beplantning samt rammer for leg, aktivitet og ophold. Den seneste plejeplan fra 2012 dækker desuden hele Ørestad City, herunder Ørestad City Bypark og udearealerne omkring det prisbelønnede byggeri VM-Husene.

Driftsopgaven omfatter desuden området i Ørestad Syd, der er domineret af store kommercielle bygninger i den nordlige del og boligområder i den sydlige del. I den sydligste del af Ørestad Syd ligger to store beboelsesejendomme, 8-tallet og Stævnen samt plejecenter og Robert Jacobsen Kollegiet.

Tegnestuen afholder fire årlige kontrolbesøg og plejegennemgange.

STED: København S
BYGHERRE: Grundejerforeningerne Ørestad Universitetskvarter, Ørestad City, Ørestad Syd
YDELSER: Projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning
STATUS: 2006-2018 (igangværende)