Projekbeskrivelse

PJENTEDAMSGADE

Kvartersplads på Østerbro

Pjentedamsgade i Odense er del af den igangværende områdefornyelse Østerbro, som bl.a. skal udvikle bydelens byrum med fokus på at skabe plads til alle. Området rummer en lang række uddannelsesinstitutioner for børn, unge og voksne sammen med ungdomsskole, daginstitutioner, idrætshal, musikskole og boliger.

Efter ønske fra Odense kommune har Opland skabt en frodig, tryg og skærmet opholdsplads på hjørnet af Pjentedamsgade og Overgade.

Pladsen er åben, inviterende og imødekommende overfor forbipasserende i hjertet af Odense. Med udgangspunkt i en bevarelse af den eksisterende brostensellipse og isbjørneskulptur i granit, er pladsens formsprog og materialitet videreudviklet i et nyt udtryk.

Pladsen er tilføjet endnu et elliptisk element, der fungerer som både et opholds- og plante”møbel”, samler pladsen i et harmonisk og enkelt greb. Denne nye ring forskydes svagt og udformes som et forløb af hævede bede og en træplint. Ringen varierer løbende i højde og bredde med det laveste og smalleste punkt placeret mod syd.

I bedene plantes Tretorn og Sydbøg, på en bund af Singrøn og forskellige blomstrende stauder, buske og løgplanter bl.a. Trold-El, Dværgsyren, Stjerne-Magnolie, dagliljer og lavendel, samt tulipaner og prydløg.

STED: Odense
BYGHERRE: Odense Kommune
ENTREPRENØR: Hansson og Knudsen A/S
AREAL: 450 m2
ANLÆGSSUM: ca. 1,1 mio. kr
STATUS: Anlagt 2013