Projekbeskrivelse

NORDRE FÆLLEDKVARTERET

Naturnære boliger i Ørestad Syd

Ambitionen for den nye bydel i Ørestad, Nordre Fælledkvarteret, har fra begyndelsen været at skabe en tæt bebyggelse med varierende uderum af høj landskabelig kvalitet, og en blanding af privatejede og almennyttige boliger.

Bygningerne i Nordre Fælledkvarteret er udlagt efter et princip med 17 x 17 meter blokke, hvor bygningskroppene forskyder sig i forhold til hinanden og varierer i højde og indbyrdes afstand. Formålet med dette er at opnå differentierede afvekslende byrum, der tilvejebringer de bedste dagslysforhold, opholds- og udsigtsmuligheder.

Hjertet af bebyggelsen består af de indre grønne fællesrum, mens den urbane og aktive lokalgade er åren, der leder til og fra hjertet. Lokalgaden har et varieret forløb omkring hjørner og over pladser. Karakterfulde solitære træer samt byrumsmøbler og inventar inviterer til ophold, leg og bevægelse.

Fælledens beplantningskarakter trækkes ind i bebyggelsen og beplantningen bruges til at skabe kantzoner mellem private og fællesarealer. Fællesrummene står med åbne arealer af blomster, vilde græs- og urteblandinger samt karaktergivende træer og buske. Regnvand fra tagflader og fællesarealerne ledes til grønne regnbede. I skybrydssituationer er der overløb til byfælledens store regnvandskanal.

STED: Nordre Fælledkvarteret, Ørestad Syd
BYGHERRE: Bonava
ENTREPRENØR: Gravmand A/S
INGENIØR: Midtconsult
LANDSKAB: OPLAND
ARKITEKT: Zeso Architects
AREAL: Ca. 10.000 m2
STATUS: Anlagt 2016-2018
YDELSER: Underrådgiver. Skitsering, projektering, fagtilsyn