Projekbeskrivelse

AMFI VESTSJÆLLAND

Fra grusgrav til kulturcenter

I forbindelse med efterbehandling af grusgravområdet ved Bregninge på Vestsjælland, har menighedsrådet der ejer grunden, besluttet, at etablere et friluftsteater med plads til ca. 800 tilskuere.

Det nye friluftsteater indpasser sig naturligt i omgivelserne, med teatrets tribune som bløde græsformationer. Tribunen brydes to steder af ståltunneltør til gennemgang, hver med en loftshøjde på 2,4 m. Begge passager, trappeforløb og scene er etableret med flisebelægning.

For at imødekomme områdets nye funktionelle krav i forhold til publikum og optrædende, er der etableret vej- og stiforløb i grus. De nye vej- og stiforløb vil lette hele områdets tilgængelighed året rundt, og bidrage til de rekreative muligheder ved Bregninge By.

Placeringen af friluftsteatret er styret af målet om jordbalance, således at der hverken skulle køres jord til eller væk fra pladsen. Teatrets højeste punkt på tribunen ligger i kote 11.65 m. Det giver en højdeforskel på lidt over 7 meter i forhold til scenen og søbrinken. Mod Kalundborgvej bliver yderskråningen af tribunen ca. 3,5 meter høj.

I forslaget er der dertil placeret en mindre bygning til teknik, redskaber og toiletfaciliteter. 

STED: Bregninge
BYGHERRE: Bregninge-Bjergsted Sogns Menighedsråd
HOVEDRÅDGIVER: Opland
RÅDGIVENDE INGENIØR: Danakustik
AREAL: Ca. 6 ha
ANLÆGSSUM: 4-5 mio. kr.
STATUS: Anlagt 2008-2010
YDELSER: Projektudvikling, projektering, udbud og tilsyn