Projekbeskrivelse

LERGRAVSPARKEN

Klatreleg og vind i piletræerne

Opland blev efter konkurrence udvalgt af Københavns Kommune som rådgiver til fornyelse af den bemandede legeplads i Lergravsparken. Kravene til renoveringen var, at legepladsen skulle udformes med fokus på at sikre stor legeværdi og at den skulle indeholde et spektakulært legeelement, da legepladsen blev udpeget som udflugtslegeplads. Det blev derfor prioriteret, at tilføre nye spændende elementer frem for at foretage en gennemgribende renovering af hele området.

Stedets særkende er vind, lys og lethed. Renoveringen er således fokuseret omkring et skulpturelt legeelement med en komposition af klatrenet og et tårn med vimpler og sejl, som understreger vindens bevægelse. Plantninger af sølvløn, sølvpil og båndpil danner mindre, intime rumligheder og giver skygge, lethed og ”vind i piletræerne”.

Projektet er udarbejdet i tæt dialog med Københavns Kommune og legepladsens personale.

STED: København S
BYGHERRE: Københavns Kommune
LEGEPLADSENTREPRENØR: Kurtzweil A/S
AREAL: 3.800 m2
ANLÆGSSUM: 1,1 mio. kr.
STATUS: Anlagt 2009
YDELSER: Totalrådgivning