Projekbeskrivelse

LANDERSLEV GRUSGRAV

Råstofområde med naturkvaliteter

Det overordnede arkitektoniske greb har været at skabe et område, der viser hvilke naturkvaliteter og potentialer et grusgravsområde indeholder efter endt grusindviding.

Karakteren fra råstofområdet ses i terrænformerne, hvor bakkerne fremstår som markante formationer. Terrænet får derved særlige udsigtpunkter, hvor stierne får varierede forløb og lukker sig om sig selv i små bakker.

Råstofområdets jordbund består hovedsageligt af råjord og enkelte steder sten og grus. Vækstgrundlaget for planterne er næringsfattigt hvilket tilgodeser istidens oprindelige planteflora, men skaber vanskelige vilkår for nye plantninger.

Generelt vil der indfinde sig planter, både fra jordens frøbank og som tilflyvende frø som trives under de konkrete jordbundsforhold. Det er typisk pionerplanter som tjørn, Skovæble, birk og Asp, men også  invasive arter som Havtorn og Japansk Pileurt.

STED: Frederikssund
BYGHERRE: Region Hovedstaden
AREAL: 4 ha
ANLÆGSSUM: –
STATUS: Igangværende