Projekbeskrivelse

KRIMSVEJ

Byrum i industrielle rammer

Boligområdet på Krimsvej er anlagt i forbindelse med udviklingen af det tidligere industriområde omkring Øresundsvej og Amager Strandvej.

Omgivelserne til den lyse bebyggelse består af adgangsveje, parkeringsarealer, byrum og gårdrum.

Bebyggelsens gårdrum er etableret på et dæk over en parkeringskælder. Rummet er disponeret omkring et stisystem lagt ud i de primære ganglinier, der skaber mindre rum for både privat og halvprivat ophold og aktivitet. Her er en mindre legeplads, grill-/opholdsområde og en lille ’bane’ til boldspil med mulighed for ophold på kanten.

Det lille byrum fremstår urbant med en materialitet, der refererer til områdets historie. Et stilleben bestående af et træ med en karakteristisk form og løv, en lysmast og to store sten fundet på matriklen udgør byrummets indretning. Her er plads til mindre arrangementer og mulighed for boldspil eller korte ophold på stenene.

Beplantningen er udvalgt, således der er variation og oplevelser året rundt for beboerne samt med vægt på blomstring og frodighed.

Veje og parkering fremstår med mørke belægninger i asfalt og belægningssten med opstribninger i termoplast og kan dermed også anvendes til leg og boldspil.

STED: København S
BYGHERRE: KPC A/S (Danica Pension)
TOTALENTREPRENØR: KPC A/S
ARKITEKT: Arkitema
INGENIØR: GrontMij
AREAL: 5.000 m2
ANLÆGSSUM: Ukendt
STATUS: Anlagt 2014