Projekbeskrivelse

KNUDSKOVPARKEN

Driftsplanlægning for udearealer

Knudskovparken i Holbæk er et børnevenligt område med over 800 lejemål, der forbindes af grønne områder, legepladser og et omfattende stisystem, som gør det nemt at komme rundt. Opland har stået for udarbejdelse af drifts- og plejeplan samt udbudsmateriale for pleje og drift af området, som omfatter Knudskovparken, Knudskov Allé og Kikhøjparken.

Området er beliggende nordvest for Ladegårdsskovene, herunder Knudskov, som det er opkaldt efter.  Bebyggelsen er opført i perioden 1982-87 som tæt-lav-bebyggelse i det attraktive grønne område nær Knudskoven.

I området ligger institutionen Kikhøj, der tager sig af børn og unge med handicap, samt Absalonskolen, der er en af de tre kommunale skoler i Holbæk by.

Drifts- og plejeplanen, som omfatter beskrivelse af pleje af beplantning, befæstelser, terræn, inventar samt renholdelse og serviceopgaver, herunder snerydning og glatførebekæmpelse, sigter overordnet mod at fastholde de formulerede målsætninger for områdets tilstand og udvikling. Plejeniveauerne er fastlagt ud fra, hvad der vurderes hensigtsmæssigt i forhold til målsætningen for de pågældende elementer.

STED: Holbæk
BYGHERRE: Holbæk Boligselskab
AREAL: Ca. 17 ha
PERIODE: 2014-2017
YDELSER: Driftsplanlægning, udbud og tilsyn