Projekbeskrivelse

KIRSEBÆRPARKEN

32 nye boliger i Lyngby

OPLAND har projekteret udearealer til den nye boligbebyggelse, Kirsebærparken i Lyngby. Kirsebærparken ligger tilbagetrukkent fra Buddingevej for enden af en lukket vej, og består af to lave boligblokke, centralt placeret på grunden, omsluttende af et fælles grønt uderum med mulighed for ophold. Blokkene mødes i enderne og skaber en markant adgang til bebyggelsen og det fælles uderum. Alle boliger er etableret med grønne for- og baghaver, med adgang til de fælles grønne uderum i midten af bebyggelsen.

Det fælles udeareal imellem bygningsblokkene, består af fire store grønne flader og tre mindre pladser som ligger i forlængelse af hinanden. De grønne flader består af en kombination af græs og vilde bede med prydgræsser og stauder i et organisk formsprog. Stauderne og græsserne suppleres af pryd- og karaktergivende træer som f.eks. tretorn og paradisæble.

Regnvandshåndtering har været centralt i udarbejdelsen af bebyggelsens udearealer, og næsten alle arealer er afkoblet kloaksystemet. Tagene afvandes til faskiner, mens det grønne areal i midten af bebyggelsen er anlagt som en stor lavning med mindre fordybninger til forsinkelse og nedsivning af regnvand. Opholdspladser og gangarealerne er formet i en broget varm rødgul teglklinke, der giver et dynamisk og levende farvespil i samspil med bygning og beplantede arealer.

STED: Lyngby
BYGHERRE: Stensdal Group
ENTREPRENØR: Rasmus Friis
INGENIØR: Balslev
ARKITEKT: Adept
AREAL: 4.500 m2
ANLÆGSSUM: 3 mio. kr.
STATUS: 2015-2018
YDELSER: Projektering, tilsyn.

Visualiseringer: Adept