Projekbeskrivelse

KILDEN

Regnvandsløsninger til inspiration

De nye udearealer ved kulturhuset Kilden i Brøndby viser, hvordan regnvandet i byen kan integreres i bybilledet på en måde, der kan inspirere private boligejere til regnvandsløsninger på egen grund.

I de valgte løsninger er der lagt vægt på at vandet er synligt, så man fra bygningens nedløbsrør kan følge dets vej gennem linjedræn og videre ud i regnbedene.

Fra regnbedene ledes eventuelt overskydende vand videre gennem åbne render til en lavning i parken.

Beplantningen er sammensat med fokus på at skabe varierede udtryk og rumligheder og vil med særligt smukke blomster, blad- og grenfarver eller vinterstandere, give forskellige oplevelser alt efter årstiden.

Samlet set kan anlægget aflede og nedsive ca. 200 m3 regnvand, som kommer både fra biblioteket og kulturhusets tag.

STED: Brøndby Øster
BYGHERRE: Brøndby Kommune
ENTREPRENØR: Kirkegaard A/S
AREAL: 10.000 m2
ANLÆGSSUM: Ca. 2 mio. kr.
STATUS: Anlagt 2012
YDELSER: Totalrådgivning, herunder projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning