Projekbeskrivelse

KASTRUP STRANDPARK

Rekreativt mødested ved vandet

For Tårnby Kommune har tegnestuen i årene 2006-2007 udarbejdet landskabsplanen for den ny havnepromenade og cykelparkering samt et omfattende terrænarbejde.

Opgavens primære fokus var at udarbejde et nyt terræn ved tilførelse af ca. 30.000 m3 ren jord. Samtidig måtte der ikke fjernes væsentlige jordmængder fra det oprindelige terræn. Dette resulterede i den markante bakkeformation, som i dag er karakteristisk for Kastrup Strandpark.

Bakken er på vandsiden profileret i plateauer med inspiration  fra rismarker, anlagt på terrasser, der fungerer som plateauer for leg og ophold med udsigt over vandet. Nord- og vestsiden af bakken er tilplantet med en lav fyrebeplantning og sået til med enggræs med forskellige blomstrende urter. Bakken afsluttes på toppen med en større flade af forskellige granittyper, som giver oplevelsen af et særligt rum.

I skråningen mod vest er placeret betonkugler i varierende størrelse. Kuglerne har en skulpturel effekt, som understreger det rumlige forløb og opfordrer samtidig til leg. Oplyst i mørket opleves de fra strandvejen som et vartegn for Kastrup Strandpark.

Kastrup Strandpark tilbyder mange oplevelser både i, på og ved vandet. Der er gode muligheder for boldspil, solbadning og picnic på de store grønne plæner. Der er både toiletbygning, motionsredskaber, legeplads og fritløbsområde for hunde.

STED: Kastrup
BYGHERRE: Tårnby Kommune
INGENIØR: Niras
ENTREPRENØR: Barslund A/S
AREAL: 31.700 m2
ANLÆGSSUM: Ca. 16 mio. kr.
STATUS: 1. Etape anlagt 2006-2007, 2. Etape anlagt 2014-2015
YDELSER: Totalrådgivning