Projekbeskrivelse

ISHØJ BYCENTER

Enkelt og funktionelt byrum

Byrummet omkring Ishøj Bycenter er et komplekst rum karakteriseret af mange funktioner og store skalaspring mellem byrum og bebyggelse. Bycentret rummer alt fra Rådhus til svømmehal, bibliotek, station og indkøbscenter. Projektet omfatter en ny rådhusforplads, tre nye rundkørsler samt en stibro.

Med fokus på enkelthed i materialer og detaljer er de mange funktioner samlet i et enkelt og funktionelt byrum med plads til frodige og sunde plantninger.

Rådhusforpladsen er udformet som en skålform med midte i den centrale rundkørsel på Ishøj Centervej. Pladsen er beplantet med forskellige træarter på begge sider af forpladsen og med formelle trærækker tættere på Rådhusets og Centrets hovedindgang. Pladsens mange træer bidrager til at formidle skalaen mellem Ishøj Bycenters meget høje bygninger og byrummet omkring.

Undersiden af stibroen er projekteret, så den fremstår som en lysende orange portal – et udsnit af Ishøjs Byvåben er stanset ud i farvede aluplader.

STED: Ishøj
BYGHERRE: Ishøj Kommune
ENTREPRENØR: Hofmann
TRAFIKPLANLÆGGER: Via Trafik
TRAFIKINGENIØR: Dines Jørgensen
AREAL: Ca. 2,7 ha
ANLÆGSSUM: 13 mio. kr.
STATUS: Anlagt 2011