Projekbeskrivelse

HUSUM KIRKE

En højtidelig forplads

Husum Kirkes nye forplads består af tre dele; en central plads til ophold og ceremonier, en parkeringsplads, samt plads med cykelparkering og opholdsmuligheder.

I en cirkelbue omkring pladsens centrale del er der placeret fem egetræer. Disse medvirker til at skabe et højtidelig rum foran kirken. Træerne danner en portal fra gadeindgangen til forpladsen, som giver dekorative lysvirkninger og tilføjer pladsen skiftende løvfarver året igennem. Som afgrænsning mod de omkringliggende veje er der plantet avnbøg som hæk og pur. Parallelt med hækkene er der etableret bede med græsser og blomstrende stauder, som giver en grøn og blød afgrænsning af de befæstede arealer.

Forpladsens belægning er en hårdtbrændt blådæmpet teglklinke, som skaber et sammenhængende ”gulv” der spiller godt sammen med vinduesrammer og de røde teglsten på kirkebygningerne. Staudebedene og hækplantningen fungerer i den centrale del af pladsen som regnbed med tilløb fra belægninger og tagflader.

STED: Husum
BYGHERRE: Husum Kirke
ANLÆGSGARTNER: Kirkegaard A/S
AREAL: 1.000 m2
ANLÆGSSUM: 1,1 mio. kr.
STATUS: Anlagt 2014
YDELSER: Hovedrådgiver – Forundersøgelser, skitseforslag, projektforslag, hovedprojekt, belægningsplan, planteplan, fagtilsyn.