mønsterbo cykelparkering tag

Mønsterbo gårdrum

Gårdrenovering med grøn udsigt

Beliggenhed Malthe Brunsvej m.fl., Frederiksberg   Bygherre Frederiksberg Boligfond v/Privatbo
Landskab Opland   Arkitekt Pålsson   Ingeniør Falkon A/S
Status Udført 2019   Areal 650 m2
Anlægssum 1,2 mio. kr.

Beliggenhed Malthe Brunsvej m.fl., Frederiksberg
Bygherre Frederiksberg Boligfond v/Privatbo
Landskab Opland   Arkitekt Pålsson
Ingeniør Falkon A/S
Status Udført 2019   Areal 650 m2
Anlægssum 1,2 mio. kr.

mønsterbo gårdrum

I forbindelse med renovering og transformation af en bevaringsværdig boligbebyggelse fra 1925 på Frederiksberg, har OPLAND stået for renoveringen af ejendommens gård.

Udfordringen var at skabe følelsen af rum og natur i et langt smalt gårdrum.

mønsterbo grønt gårdrum

Gårdrummet er disponeret omkring tre langsgående slyngede bånd. De slyngede forløb gør overgangene mellem gårdrummets forskellige funktioner dynamiske, hvor ophold, leg og affaldshåndtering kombineres i flydende rumlige afgrænsninger.

En ellipseformet opholdspavillon med grønt sedumtag udgør et særligt element i gården. Udover at give privathed når man opholder sig i gården, holder sedumtaget på regnvandet og bidrager desuden til en grøn og frodig udsigt fra altanerne i det trange gårdrum.

sedumtag mønsterbo

Lignende projekter