Projekbeskrivelse

FJORDKILEN, JYLLINGE

Udvidelse og modernisering af Jyllinge Bymidte

I forbindelse med en modernisering og udvidelse af Fjordkilen, Jyllinge Bymidte, udført af Marianne Levinsen Landskab, har Opland har været tilknyttet som byggeleder.

Projektet i Fjordkilen, med området fra Bygaden op langs Jyllinge Kirkegårds sydlige grænse, tager udgangspunkt i at skabe en tættere forbindelse mellem fjord, landsby og kirke. Gennem et grønt stiforløb med plæne, bænke til ophold, stengærder, græsser og staudebede er der skabt en bedre tilgængelighed mod kirke og fjord, hvor græsholme og prærieplantninger knytter Fjordkilen til de eksisterende elementer og skaber en landskabelig sammenhæng.

Områdets eksisterende parkeringsarealer er omlagt, afgrænset af græsflader med kampestensgærder som en naturlig fortsættelse af arealet omkring Jyllinge Kirke og kirkegården. Fra kirkens forplads er der etableret rampeadgang til Kirkebjergvej, således rustvognen kan få en mere naturlig rute bort fra kirken.

I krydset mellem Bygaden og Kirkebjergvej er der anlagt ny minirundkørsel, og den eksisterende rundkørsel mod butikscentret er omlagt med græsplæne og prydgræsser i samme formsprog som bedene, der flankerer stiforløbet over grønningen.

STED: Fjordkilen, Jyllinge
BYGHERRE: Roskilde Kommune
DESIGN: Marianne Levinsen Landskab
ENTREPRENØR: Tscerning A/S
AREAL: 8.000 m2
ANLÆGSSUM: 3,5 mio. kr.
STATUS: 2017
YDELSER: Byggeledelse, fagtilsyn, tilsynsnotat