Projekbeskrivelse

BREGNERØDGADE

Gårdrum under højbanen

Gårdarealet til andelsforeningen Bregnerødgade 8-18 er beliggende delvist under højbanen tæt ved Nørrebro Station.

Det smalle gårdrum er afgrænset af bygningen mod syd og øst og af højbanens store betonkonstruktion mod hhv. nord og vest. Bortset fra et begrænset tidsrum midt på dagen  ligger gården i skygge det meste af tiden.

Opland har for andelsforeningen tegnet og projekteret et gårdrum, der med enkle midler spiller sammen med den imponerende betonkonstruktion som højbanen er.

En række pergolaer placeret i de hvælvede rum under banen skaber rumlig forankring og skalamæssig sammenhæng mellem bygning, højbane og gårdrum. Samtidig tilfører de med deres materialitet og farve både kontrast og stoflighed.

En varm og blød belysning iscenesætter de hvælvede rum, som bl.a. udnyttes til overdækket cykelparkering.

Under pergolaerne placeres cykelparkering og de hvælvede rum med belysning.

En række opholds- og planteelementer af træ giver basis for plantninger der kan trække noget grønt ind i de skyggefulde rum.

STED: København N
BYGHERRE: A/B Bregnerødgade 8-18/Kbh N
ENTREPRENØR: LK Gruppen A/S
AREAL: 1.000 m2
ANLÆGSSUM: Ca. 1,3 mio. kr.
STATUS: Anlagt 2010
YDELSER: Totalrådgivning