Projekbeskrivelse

BELLAHØJ

Pleje og drift i velfungerende rammer

Plejeplanen omfatter pleje og vedligeholdelse af grønne områder for Bellahøj Fælles Have. Det samlede areal udgør i alt ca. 11,3 ha. De grønne områder for Bellahøj Fælles Have skal fremstå velplejede og renholdte i en kvalitet, som dels giver velfungerende grønne områder og dels bevarer de investerede ressourcer. Kvalitetskravene er efterfølgende beskrevet i afsnittet om kravspecifikationer.

Højhusbebyggelsen på Bellahøj blev til i perioden 1947-58. Planlægningen af områdets grønne arealer tilfaldt C. Th. Sørensen, en af Danmarks for eftertiden bedst kendte landskabsarkitekter. Det valgtes at give området et sammenhængende udtryk, og med brugen af kendte landskabselementer, de store plænearealer og skov/lundbeplantningerne, skabtes en skala som kunne måle sig med bebyggelsens størrelse. Friarealerne til Bellahøj-bebyggelsen står i dag som et glimrende eksempel på den tids store og velfungerende boligbyggerier.

I dag, som dengang, er målet med friarealerne at skabe mulighederne for alsidig leg og ophold i nogle velholdte og frodige grønne omgivelser. Af hensyn til helheden og til arealernes samlede kvalitet, skal det til stadighed tilstræbes at friarealerne fremstår som en sammenhængende helhed, også selvom ejerskabet i dag er fordelt på fire individuelle boligselskaber.

Det er sigtet med plejeplanen, at sikre denne helhed og dermed videreføre det høje kvalitetsniveau som områderne fra starten var tiltænkt.

STED: Brønshøj
BYGHERRE: Bellahøj Fælles Have
YDELSER: Udbud, tilsyn og driftsplanlægning
STATUS: Ingangværende