Projekbeskrivelse

ALBERTSLUND SYD

Bæredygtig fornyelse

Udearealerne til boligbebyggelsen Albertslund Syd er renoveret med fokus på at skabe langsigtede, bæredygtige løsninger og tilgængelighed til alle boliger og friarealer. Tryghed, variation og genkendelighed er nøgleord.

Bebyggelsens udearealer er forenklet med henblik på, at skabe et overblik og lette orienteringen i den store bebyggelse. Områdets beplantninger er således udtyndet og suppleret, hvor det har været nødvendigt for at skabe overblik, rumlighed og helheder.

Arealerne langs vejene er forenklet og fremstår som græsplantede rabatter og opstammede træer. Ny belysning giver øget oversigtlighed og tryghed i aften- og nattetimer.

Parkeringsarealerne er optimeret ved at fjerne en del af de eksisterende små planteøer. I stedet er der etableret færre og større plantebede, som både skaber en bedre skalamæssig balance mellem bebyggelse og landskab og giver gode vækstbetingelser for de nye træer.

Stierne er renoveret med grønne og imødekommende udtryk. Mindre prydtræer bag hækkene på udvalgte steder giver de enkelte stier hver sin identitet.

Tilgængeligheden er forbedret med renovering af stier og terrasser, som er placeret individuelt i de enkelte haver for dermed at opnå den bedste placering i forhold til solindfald og ganglinier.

Langs bebyggelsen er lege- og opholdsstier forenklet og rumligt “strammet op”, med bl.a. etablering af fortove langs  og et grønt bælte i midten med forskellige lege- og opholdspladser.

Der er i projektet indarbejdet en høj biofaktor ved ikke at forsegle unødigt store flader.

STED: Albertslund syd
BYGHERRE: BoVest
RÅDGIVERE: Opland, Rubow, Gert Carstensen, Torkil Laursen
AREAL: Ca. 120.000 m2
ANLÆGSSUM: 30 mio. kr.
HONORAR: 1.3-1.8 mio. kr.
STATUS: Anlagt 2012-2015