Projekbeskrivelse

NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS

Ny Retspsykiatri i landskabelige rammer

Lys, luft, materialer og sikkerhed udgør de fire væsentligste designparametre i Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Udearealerne skal på én gang opleves som et trygt, beskyttet miljø og som et åbent boligområde i dialog med sine omgivelser.

Anlægget vokser ud af terrænet i flere niveauer og lægger sig som en forlængelse af det eksisterende naturområde, der inviteres helt ind i de nye bygninger. Placeringen i landskabet fordrer et minimalt behov for terrænbearbejdning, hvorved stedets karakteristiske, landskabelige fortælling bevares. Samtidig bidrager forholdene med rumlige variationer i kompositionen mellem bygninger og landskab.

Parken anlægges på det skrånende terræn, som løber fra Roskilde Fjord i øst, gennem bygningerne, til aktivitetshaven i vest. I parken etableres trægrupper, og naturgræs vil kunne vokse sig langt og kun blive holdt nede langs veje og stier. I aktivitetshaven vil det være muligt for beboerne at udfolde fysisk aktivitet på boldbaner eller at slappe helt af.

Dertil anlægges en række gårdhaver, hvoraf de tre vil være taghaver. Der vil være patienthaver, samt patienthaver forbeholdt lukkede afsnit, med mulighed for bl.a. at dyrke jorden i højbede, benytte træningsredskaber eller spille bordtennis. I disse rum etableres hvælvede, grønne øer med træer og stauder. Dertil vil være mindre opholdsrum med bænke og stauder samt personalehaver, som gør det ud for små rekreative oaser, hvor flader til ophold omkranses af farverig beplantning.

PLACERING: 1. pris i indbudt konkurrence
STED: Roskilde
BYGHERRRE: PC Sct. Hans
TOTALRÅDGIVER: KHR Arkitekter
ARKITEKT: Rubow Arkitekter
INGENIØR: Oluf Jørgensen, Spangenberg & Madsen, WSP UK
KUNST: Olafur Eliasson
AREAL: 40.000 m2
STATUS: Under anlæggelse