AKTUELT

Vi søger en landskabsarkitekt

01.10.2016 Vi søger i øjeblikket en engageret og ambitiøs landskabsarkitekt til vores tegnestue på Nørrebro. Vi tilbyder en udfordrende og varieret hverdag, hvor du [...]

Nyt Opland

10.10.2016 Opland har udviklet en ny visuel identitet med nyt logo og hjemmeside. Processen har været spændende og udfordrende, og der ligger både [...]

Plejecenteret Christians Have

15.09.2016 Sammen med B. Nygaard Sørensen, KHS Arkitekter og Norconsult er Opland blevet prækvalificeret til udvidelsen af 'Christians Have Plejecenter' i Solrød Kommune. [...]

Om Opland

Opland er erfarne landskabsarkitekter, der skaber enkle, frodige og bæredygtige byrum og landskaber. Vi tilbyder rådgivning om landskabsplanlægning, beplantning, drift og pleje. [...]

Innovationsprojekt bliver til virkelighed

Vi er glæder os over at vores projekt, Vandkant på vej, som vi har udviklet i samarbejde med Sweco Danmark og Milford nu også bogstaveligt talt er ”på vej”!! Projektet er en ny måde, at tænke klimatilpasning på, og har omfattet udviklingen af en ny type LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand), hvor en ny type vejbrønd separerer regnvandet, så det forurenede og saltholdige vejvand ledes til kloakken, og det rene regnvand genanvendes til plantebede og grønne områder. Vandkant på vej kan desuden tilpasses øvrige LAR-løsninger som f.eks. lokal afledning af tagvand. Det seneste år har Sweco afprøvet hydrauliske løsninger i en testopstilling, og glæder os derfor nu til at se det i praksis. [...]

Studietur i Schweiz

14.09.2016 Årets studietur gik til Zürich i dagene d. 7.-10. september, hvor vi fik set på både ny og gammel landskabsarkitektur fra en [...]

Prækvalificeret til Skamlingsbanken

27.06.2016 Opland er prækvalificeret til nyt besøgscenter på Skamlingsbanken. Vi glæder os til at komme i gang med den spændende opgave [...]

Rejsegilde på Fælledudsigten

28.09.2016 Den 28.09. var der rejsegilde på bebyggelsen Fælledudsigten i Nordre Fælled kvarter, en del af det nye Arenakvarter i Ørestad Syd. Opland [...]

Fra bagside til grøn genvej

Jernbanestien i Odense er et rekreativt stiforløb fra Pjentedamsgade til forlængelsen af Færøgade. Stien, som går langs det gamle jernbanespor, har i mange år ligget hen som en uformel og utryg forbindelse i bydelen. Opland har stået for transformeringen af Jernbanestien, der fra at være en utryg, uformel bagside til byen er blevet en attraktiv grøn genvej med plads til alle. Stien er afleveret og taget i brug i dag. Efter planen vil der ske en mere officiel indvielse en gang i september. [...]

Byrummet Bag Elefanterne tager form

Bag Carlsbergs karakteristiske Elefantport og Bryghuset ligger pladsen ”Bag Elefanterne”, som et af de centrale byrum i Carlsberg Byens nye boligkvarter af samme navn. Byggeriet af tre nye bygninger er i gang og anlæggelsen af byrummet sker i 2017 [...]

Nyt ridecenter i Brøndby

Landskabsarbejderne ved det nye ridecenter i Brøndby er godt i gang. Det ca. 60.000 m2 Den store grusflade til springbanen udføres med laser grading og ligger knivskarpt i terrænet, med 1 cm’s nøjagtighed. Byggeriet af det nye ridecenter går i gang i august og forventes at stå færdigt i løbet af efteråret [...]

Godsbanekollegiet

11.07.2016 Opland er sammen med Dansk Boligbyg, Kjaer & Richter og Ingeniørfirma Søren Jensen Ingeniører prækvalificeret til totalentreprisekonkurrence om det nye 'Godsbanekollegiet' i Aarhus. Projektet er udbudt af Arbejdernes Andels Boligforening og Kollegiekontoret i Aarhus og skal danne bolig for 350 studerende. Vi glæder os til samarbejdet.